Geeft ventilatie veel lawaai?

Lawaai in een ventilatie installatie wordt veroorzaakt door lawaai van de ventilatie unit, door te hoge luchtsnelheden in het buizenstelsel dat de lucht transporteert, door geluidsoverdracht.

Een stille unit is dus het begin van een goede en stille installatie. Verder dient een installatie zo ontworpen te worden dat de luchtsnelheden voldoende laag zijn omdat te hoge luchtsnelheden extra lawaai veroorzaakt. Aangezien een installatie voor het overgrote deel van de tijd maar op één derde van zijn capaciteit werkt, wordt de installatie zo ontworpen dat de luchtsnelheden voldoende laag zijn op dat moment. Als je de installatie op een hoger stand plaatst zullen de luchtsnelheden toenemen en dus ook het lawaai. Wil je op dat moment ook een stille installatie dien je meer en/of groter buizen te leggen, iets wat in de praktijk niet gebeurt.

De keuze van het buizensysteem speelt ook een belangrijke rol. Metalen buizen (galva kokers) heb de neiging het (beperkte) lawaai van de unit voort te planten. Daardoor zal je hier moeten werken met geluidsdempers. Verder kan een dergelijk systeem geluidsoverdracht veroorzaken doordat je éé buis gebruikt om verschillende kamers met elkaar te verbinden en te ventileren. Dus ook tussen de kamers moet je geluidsdempers plaatsen.

Bij Ruban Zelfbouw werken we meestal met het Hybalans+ systeem. Hierbij krijgt elke kamer zijn eigen buis vanaf een collector waardoor we geluidsoverdracht vermijden. Deze collector is geluidswerend uitgevoerd en dempt het eventuele lawaai van de unit.

Meer vaak gestelde vragen

Download onze wegwijzer

Ben je benieuwd naar hoe je concreet aan de slag gaat met ventilatie? Download dan onze wegwijzer ventilatie en leer hoe Ruban Zelfbouw je kan helpen met jouw project.

Download nu
book 1