Ventilatie verslaggever

Dateert jouw bouwvergunning van 2016 of later? Dan moet je een ventilatie verslaggever onder de arm nemen voor het voorontwerp van de ventilatie in je woning. De verslaggever opent een dossier bij één van volgende organisaties: het BCCA of SHK. Dit kan enkel gebeuren door een ventilatieverslaggever erkend door één of beide instanties. 

Het doel van deze ventilatieverslaggeving is om de kwaliteit van de installaties te verbeteren en ze conform het “kwaliteiteskader  STS-P 73-1” uit te voeren. Bovendien zou de bouwheer een duidelijker zicht op zijn installatie moeten hebben via zijn ventilatievoorontwerp.

Waarom is kwaliteit in ventilatie van belang?

Goede ventilatie verbetert (in combinatie met isolatie en luchtdichtheid) de energieprestaties van een gebouw, maar draagt ook bij tot de luchtkwaliteit. Bij een goede ventilatie zal je bovendien geen last hebben van tocht, lawaai, geurhinder of stof. 

Opstellen meetrapport (ventilatieverslaggeving)

Om te checken of de ventilatie voldoet aan de vereisten van een goede ventilatie zal je ventilatieverslaggever een meetrapport opstellen. Dat meetrapport kan gecontroleerd worden door de hierboven vermelde instanties. Daarbij worden ook controles op de werf uitgevoerd.

Wie kan je ventilatieverslaggeving doen?

De ventilatieverslaggeving wordt meestal uitgevoerd door de EPB verslaggever en/of door de leverancier van de ventilatie. Beide partijen dienen dan wel erkend te zijn als ventilatieverslaggever bij het BCCA of SHK. 

Het voordeel van de ventilatieverslaggeving te laten uitvoeren door de leverancier van je materiaal is dubbel.

Enerzijds zal je leverancier in het voorontwerp rekening houden met het materiaal dat je gaat plaatsen. Vaak weet de EPB verslaggever niet met welk materiaal je gaat werken waardoor het voorontwerp je bij de installatie van jouw ventilatie niet echt zal helpen. 

Anderzijds zal de leverancier van je ventilatie materiaal bij het nameten van je ventilatie ook nog de nodige inregeling doen. Een EPB verslaggever doet dit meestel niet waardoor je nog eens apart moet betalen voor het inregelen van de ventilatie.  

Wettelijk verplicht

Voor alle bouwaanvragen voor residentiële gebouwen (nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties) in het Vlaams Gewest dient vanaf 1 januari 2016 een ventilatievoorontwerp beschikbaar te zijn voor de EPB-startverklaring en een ventilatieprestatieverslag voor het indienen van de EPB-aangifte.

! OPGELET !

Nadat de ventilatie is geplaatst, wordt ze nagemeten. Alle ventielen dienen daarom bereikbaar te zijn voor het meettoestel. De meeste toestellen meten aan de basis 35cm op 35 cm en zijn 80cm hoog. Als je de ventielen wil inbouwen (bv in de keuken) zorg dat de meting dan gebeurt voordat je alles inwerkt. 

Thomas De Clercq
30/09/2019
Thomas De Clercq

Andere artikelen

Hoe een ventilatie installatie ontwerpen?

Lees verder

Ventilatie: wat bedoelt men met doorstroomopeningen?

Lees verder

Ventilatie-eisen: welke debieten laten berekenen?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikelen of promoties? Schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief (max 1 keer per maand, geen spam!).