Voorbeeldofferte balansventilatiesysteem “systeem-D”

Onderstaande lijst geeft u een idee van de prijs van een balansventilatiesysteem, bij een nieuwbouw- of
verbouwingsproject. Het omvat onze stukprijzen en het geeft u een idee van het totaalbudget.

De aantallen uit de voorbeeldofferte zijn richthoeveelheden.Juiste hoeveelheden worden berekend op maat van uw project.

 

Buizenstel met toebehoren “hybalans systeem”

Het buizenstel bestaat uit kanalen die aan de binnenzijde gevlakt zijn. De kanalen worden aangelegd tussen elk ventiel en de luchtverdeelkast. Er wordt dus steeds een “punt tot punt” verbinding gemaakt. De buizen hebben steeds dezelfde diameter. Dit betekent in de praktijk dat er in het kanaaltraject geen vernauwingen en aftakkingen gemaakt worden.
Dit heeft de volgende voordelen:

  • Het buizensysteem kan eenvoudig gereinigd worden.
  • Doordat er geen aftakkingen worden gemaakt is het volledige systeem 100% winddicht.
  • Er ontstaat geen geur – of spraakoverdracht van de ene ruimte naar de andere via kanalen.
  • Het debiet wordt ingesteld ter hoogte van de luchtverdeelkast, geplaatst langs de unit. Hierdoor dienen er geen instellingen te gebeuren ter hoogte van de ventielen in de woonst en kan er geen gefluit ontstaan.

De kanalen zijn aan de binnenzijde vlak gemaakt met een antistatische coating. Hierdoor hebben eventuele stofdeeltjes en dergelijke geen kans om de kanalen te vervuilen en te vernauwen.

Onderstaande tabel omvat volgende info;

Type component aangevuld met toepassingsomschrijving.
Stukprijs met benodigde hoeveelheid voor gemiddelde woning.

Stukprijzen in Euro Gemiddeld aantal Stukprijs x aantal

luchtverdeelkast

volledig geïsoleerde luchtverdeelkast waarop alle kanalen naar de ventielen aangesloten zijn

kanaal diam. 93mm

kanalen tussen luchtverdeelkast en ventielen

koppelstuk voor kanalen

om de kanalen aan elkaar te zetten

bocht 90° + ventielaansluitstuk

koppelstuk tussen het kanaal en het ventiel in uw woonst

aansluitstuk kanaal – luchtverdeelkast

benodigd om de kanalen, komende van de ventielen, aan de luchtverdeelkast aan te sluiten

restrictiering

regelt het debiet naar ieder individueel ventiel, wordt in de luchtverdeelkast geplaatst

ventiel

zichtbaar ventiel waardoor de lucht in het woonstvertrek wordt verspreid of onttrokken

Ventilatie unit

De ventilatieunit is voorzien van een automatisch werkende interne bypass. Hierdoor wordt in de zomer ’s nachts de woning voorzien van koelere buitenlucht.

De ventilatieunit voorziet de woning van verse lucht en voert eenzelfde hoeveelheid vervuilde lucht af uit de woning.

Onderstaande tabel omvat volgende info:

Type unit aangevuld met specificatie.
Stukprijs met benodigde hoeveelheid voor gemiddelde woning.

Stukprijzen in Euro Gemiddeld aantal Stukprijs x aantal

ventilatie unit J.E. StorkAir 350

Stork unit 350m³/u bij 200pa met warmteterugwinning 95% rendement, incl bypass & incl. filters

Naast Stork units bieden we ook andere merken aan

Dakdoorvoeren en/of muurdoorvoeren met toebehoren

Om verse lucht in de woning toe te voeren en vervuilde lucht uit te blazen, dien je unit aan te sluiten op dakdoorvoeren of muurdoorvoeren.
Bij platte daken met roofing dient u voor het aanzuigen van verse lucht te werken met een muurdoorvoer. Als u lucht zou aanzuigen ter hoogte van een plat dak met roofing, kan er in uw woning, in de zomer, geurhinder ontstaan veroorzaakt de roofing.

Onderstaande tabel omvat volgende info:

Artikelomschrijving, aangevuld met toepassingsomschrijving.
Stukprijs met benodigde hoeveelheid voor een gemiddelde woning.

Stukprijzen in Euro Gemiddeld aantal Stukprijs x aantal

muurdoorvoer 150mm

muurdoorvoer van gegalvaniseerd plaatstaal 150mm

dakdoorvoer 150mm

dubbelwandige alu dakdoorvoer alu vent constructie 150mm

dakbeschotbeugel 150mm voor dakdoorv.

ter bevestiging van hogerstaande dakdoorvoer binnen in de woonst

loodpan universeel 150mm voor dakdoorv.

ter bevestiging van hogerstaande dakdoorvoer bij een schuin pannendak

scharnierkap 150mm voor dakdoorv.

ter bevestiging van hogerstaande dakdoorvoer bij een schuin pannendak

buis diam 150mm 2,25Lm

volledig geïsoleerde buis tussen doorvoeren en unit, en tussen unit en luchtverdeelkast

bocht 45° diam 150mm m-s

bochtstuk van 45° incl. aansluitmof

Totaalprijs van deze voorbeeldwoonst
bedragen in Euro excl. BTW