Het is ook mogelijk een deel van de installatie aan ons over te laten.Indien u opziet tegen bepaalde onderdelen van de installatie, kan dat op aanvraag ook door ons uitgevoerd worden. Dit kan gaan van plaatsing van uw buizenstel tot het plaatsen van uw in- en uitblaasroosters of het monteren van uw ventilatie groep.