Zijn ventilatie buizen gemakkelijk weg te werken in een renovatie?

Familie Vanacker, Willebroek

Hoe sneller in het ontwerp van je nieuwbouw of verbouwing je rekening houdt met de installatie van de ventilatie, hoe makkelijker je achteraf alles geïnstalleerd krijgt. Verbouwingen leveren daarbij niet noodzakelijk meer problemen op, zeker als het om een volledige renovatie gaat. Daarenboven zijn er voor het installeren van een systeem D verschillende oplossingen mogelijk met verschillende types buis (plat, rond, verschillende diameters,…).

Zoals bij een nieuwbouw dient dit steeds in samenspraak met de klant bekeken te worden. De toegevoegde waarde van de klant bij het ontwerp van de installatie voor een verbouwing is trouwens vrij groot. Vaak kent hij de woning vrij goed en kan zo zelf vrij makkelijk met goede oplossingen voor de dag komen.

Enkele vaakgebruikte mogelijkheden: vals plafond, technische schacht, in chape, kruipkelder of -zolder,…

Andere vragen bekijken