Wetgeving: wat is een ventilatieverslag?

Bouwplannen, of sta je voor een energetische renovatie waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is? Dan moet je voldoen aan EPB-eisen. Zo moet je verplicht een ventilatiesysteem voorzien en bepaalde documenten laten opmaken door een erkend ventilatieverslaggever. Een van die verplichte documenten is het ventilatieprestatieverslag.

Ruban Facebook Post Wetgeving V1

Ventileren: aan welke wetgeving moet ik voldoen?

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan energienormen voldoen. De EPB-regelgeving moet leiden tot energiezuinige, gezonde en comfortabele gebouwen. Zo zijn minimale ventilatievoorzieningen verplicht, want die zijn nodig voor een gezond binnenklimaat. Sinds 1/1/2016 moet de ventilatie-installatie van vergunningplichtige residentiële nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties in Vlaanderen uitgevoerd worden volgens een kwaliteitskader. Bovendien heb je een ventilatieverslag nodig. Klinkt ingewikkeld? Download je gratis handboek ventilatie en ontdek hoe jij voldoet aan de eisen.

Wie stelt het ventilatieverslag op?

Bij nieuwbouw of een energetische renovatie met een bouwvergunning ben je verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Je hebt een ventilatieverslaggever nodig voor de start van de werkzaamheden en op het einde van de werkzaamheden. Je ventilatieverslaggever maakt twee belangrijke documenten op: een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag. De EPB-verslaggever heeft deze documenten nodig om de startverklaring en de EPB-aangifte te kunnen opmaken. Kies je voor een zelfbouw ventilatiesysteem van Ruban, dan kun je onze specialisten laten instaan voor de volledige ventilatieverslaggeving. Ontdek hier de begeleidingsmogelijkheden en vraag een adviesgesprek aan.

Voor de werken: het ventilatievoorontwerp of ventilatieplan

Het installeren van een ventilatiesysteem kent meestal 2 fases. In fase 1 wordt het kanaalwerk van het systeem geplaatst, in fase twee wordt het toestel geïnstalleerd en ingeregeld voor gebruik. Voor de start van fase 1 van de installatie van je ventilatie stelt je ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp (VOO) op. Een ventilatievoorontwerp of ventilatieplan vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer. De ventilatieverslaggever dient het ventilatievoorontwerp in bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie. De EPB-verslaggever neemt het ventilatievoorontwerp op in de startverklaring. Het ventilatieplan hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt en mag tijdens het bouwproces nog wijzigen, maar er moet wel duidelijk uit blijken wat de debieten zijn.

Wat is een ventilatieverslag 3 Wat is een ventilatieverslag 2

Na de werken: het ventilatieprestatieverslag

Na de werken moet je verplicht een ventilatieprestatieverslag (VPV) van het geplaatste ventilatiesysteem laten opmaken door een erkende ventilatieverslaggever. De EPB-verslaggever heeft dit ventilatieprestatieverslag nodig om je EPB-aangifte op te maken. Eens de werken zijn afgerond, vraag je je ventilatieverslaggever dus om het ventilatieverslag op te maken en op te laden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Eerst voert de ventilatieverslaggever debietmetingen uit per ruimte. De resultaten van die metingen bundelt hij in het ventilatieverslag. Dat document geeft aan of de prestaties van je installatie voldoen aan de ventilatie-eisen van de Vlaamse overheid (regeling debieten, luchtfiltratie, isolatie van luchtkanalen, …).

Wat staat er in het ventilatieprestatieverslag?

Het ventilatieverslag vermeldt de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem en toont de kwaliteit ervan. Het beschrijft alle prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem die nodig zijn voor de EPB-aangifte, onderverdeeld in volgende deelaspecten: regelbare toevoeropeningen (RTO), doorstroomopeningen (DO), regelbare afvoeropeningen (RAO) en mechanische ventilatie (MV). Lees meer over dit verslag en de procedure.

Bespaar via zelfbouw en krijg hulp bij de verslaggeving

Als je je ventilatiesysteem zelf plaatst met een zelfbouwpakket van Ruban Zelfbouw kun je gebruik maken van de professionele hulp die je nodig hebt. Die gaat verder dan advies over het juiste ventilatiesysteem of ondersteuning bij de plaatsing en de inregeling ervan. Zo kun je ook de nodige verplichte documenten waaronder het ventilatieprestatieverslag laten opstellen door onze specialisten. Een ventilatiespecialist komt dan alle debieten opmeten met gekalibreerde meetapparatuur. Vervolgens stelt hij het ventilatieprestatieverslag op volgens de eisen van de ventilatieregelgeving. Ook dient hij het ventilatieverslag in bij de bevoegde instanties. Kies welke begeleiding jij wil en vraag hier je offerte aan voor jouw zelfbouwpakket met begeleiding.

Hoe kom je aan het ventilatieprestatieverslag dat je nodig hebt voor je EPB-aangifte? Als je je ventilatiesysteem zelf plaatst met behulp van een zelfbouwpakket van Ruban bespaar je op je project, bovendien kun je onze specialisten laten instaan voor de ventilatieverslaggeving. Ontdek de zelfbouwpakketten van Ruban en vraag een adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Thomas De Clercq
29/04/2021
Thomas De Clercq

Vraag een adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Maak een afpraak

Andere artikelen

Hoe een ventilatie installatie ontwerpen?

Lees verder

Ventilatie: wat bedoelt men met doorstroomopeningen?

Lees verder

Ventilatie-eisen: welke debieten laten berekenen?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikelen of promoties? Schrijf je vrijblijvend in op onze nieuwsbrief (max 1 keer per maand, geen spam!).